Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Forside 

                             

 

Kære Grundejer

Velkommen til Grundejerforeningen Meteorvej, Næstved.

Grundejerforeningen omfatter alle grundejerne paÌŠ Meteorvejen, og vi ser frem til at lære jer at kende.

Grundejerforeningen er en ung forening og blev oprettet formelt i december 2006.

Du finder vores vedtægter, bestemmelser, referater og andre praktiske oplysninger paÌŠ vores hjemmeside http://meteorvej.skysite.dk.

Grundejerforeningen forestaÌŠr drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer. Den daglige drift gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning.

Grundejerforeningskontingent betales en gang aÌŠrligt, normalt midt paÌŠ aÌŠret, og fastsættes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i juni og indkaldes separat. Husk, at møde op og gør din indflydelse gældende.

Bestyrelsen kan kontaktes ved direkte henvendelse eller via e-mail. E- mailadressen er: grundejerforeningen.meteorvej.naestved@mailme.dk

 

Endnu engang velkommen


PaÌŠ vegne af bestyrelsen

Torben Andersen

Formand

Meteorvej 12

 

 

Opdateret 16/04/2017

Besøg  
027478