Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Forside 

                             

 

Kære Grundejer

Velkommen til Grundejerforeningen Meteorvej, Næstved.

Grundejerforeningen omfatter alle grundejerne på Meteorvejen, og vi ser frem til at lære jer at kende.

Grundejerforeningen er en ung forening og blev oprettet formelt i december 2006.

Du finder vores vedtægter, bestemmelser, referater og andre praktiske oplysninger på vores hjemmeside http://meteorvej.skysite.dk.

Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer. Den daglige drift gennemføres ved bestyrelsens foranstaltning.

Grundejerforeningskontingent betales en gang årligt, normalt midt på året, og fastsættes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i september og indkaldes separat. Husk, at møde op og gør din indflydelse gældende.

Bestyrelsen kan kontaktes ved direkte henvendelse eller via e-mail. E- mailadressen er: grundejerforeningen.meteorvej.naestved@mailme.dk

 

Endnu engang velkommen


På vegne af bestyrelsen

Torben Andersen

Formand

Meteorvej 12

 

 

Opdateret 30/10/2011

Besøg  
023555