Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Lokalplan m.m.
Lokalplan for området kan ses på kommunens hjemmeside via dette link:

http://www.naestved.dk/BygBolig/KommuneLokalplaner/Lokalplaner/Planomraade01/01Nord.aspx

Lokalplan B51.1-1 for et område i Holsted nord ved Fensmarkvej.

 

Nyheden vedr.  vedtagelsen i folketingets trafikudvalg om etablering af den nordlige omfartsvej, kan ses på kommunens hjemmeside via dette link:

http://www.naestved.dk/Service/NytOgPresse/Oktober2009/Nordligomfartsvejerenrealitet.aspx 

  

Besøg  
027478