Vi bruger Cookies!     

         
 X     
VedligeholdBestyrelsen har i 2013-2015 indgået samarbejde med Næstved Haveservice.

Bestyrelsen har nu indgået et samarbejde med Kometvejens Grundejerforening vedr. sommer- og vintervedligehold.
 
Dette samarbejde har betydet, at det har har været muligt at indgå en økonomisk fordelagtig 3 årig aftale med Jørgen Stengel A/S til uændret pris i hele perioden.
 
Der udføres vedligeholdelse som beskrevet i nedenstående kontrakt
 
MG Anlæg har hidtil udført et rigtigt godt arbejde med vedligeholdelse af de grønne arealer. MG Anlægs tilbud dækkede bredere i opgaveporteføljen, men var også dyrere end   Stengel, Bestyrelsen har derfor desværre set sig nødsaget til at opsige kontrakten med MG anlæg i henhold til klausulen vedr. samarbejde med anden grundejerforening.

 

 
     


Den 24. nov. 2009: Kontrakt for vinterberedskab


Bestyrelsen har indgået en kontrakt med J. Stengel A/S omkring vinterberedskab i koordination med Kometvejens Grundejerforening, og har herved opnået en god rabat på kontrakten.

Vi har adspurgt tre forskellige entreprenører, herunder vores forrige entreprenør.

Vores nye kontrakt omfatter snerydning med saltning på vej og fortov i forbindelse med snefald, samt øvrig tilkaldt saltning efter regning. Kontrakten er i øvrigt ca. 40% billigere end de forgangne to års kontrakter.

 


Den 14. okt. 2009: Resultat af afstemning


Bestyrelsen har modtaget svar fra 16 medlemmer af grundejerforeningen. Svarene fordeler sig således:
 
Mulighed 1:  9 stemmer (Der sneryddes og saltes ved snefald på veje samt fortov. Øvrig   saltning efter regning.)

 

Mulighed 2:  5 stemmer (Der sneryddes og saltes ved snefald på veje. Øvrig saltning på vej efter regning. Fortove ryddes og saltes af grundejeren grænsende til området.)

 

Mulighed 3:  2 stemmer (Der sneryddes ved snefald på veje. Al saltning på vej efter regning. Fortove ryddes og saltes af grundejeren grænsende til området.)
 
Det er glædeligt, at der er så mange, som har brugt tid på at give os deres forventninger til vintervedligehold.  Besvarelsen giver en rimelig indikation på, at der er en forventning om standarden for vedligeholdelsen. Der synes at være et overvejende flertal for, at der sneryddes og saltes ved snefald på veje, imens der er delte vande omkring fortovets ansvar. Rydning af fortovet vil således være en af bestyrelsens parameter for udvælgelse af udbyder i forhold til pris og samarbejdsmuligheder med en anden grundeejerforening.
Bestyrelsen har således, til trods for at der ikke var en 2/3 besvarelse, noteret sig resultatet til udvælgelsen af vintervedligehold, men vil naturligvis fortsat forholde os til generalforsamlings beslutning om at søge at indgå et samarbejde med en tilstødende grundejerforening.
 
Aktuelt har vi en god kontakt til Kometvejen, og den mulighed vi har her, er at gå med i en kontrakt, som ligger tæt på mulighed 1. 

 

Den 2. okt. 2009: Afstemningsbrev

 

Kære Alle,

 

Som annonceret tidligere vil bestyrelsen afdække den enkelte grundejers forventninger til vintervedligehold, for derigennem at afstemme forventningsniveauet. Det er allerede besluttet af generalforsamlingen, at vi skal søge en fælles kontrakt med en af de andre

grundejerforeninger. Fx med Kometvejens Grundejerforening. Vi har allerede denne kontakt og de undersøger mulighederne for at vi bliver en del af deres kontrakt.

 

Med henblik på at få en retning for, hvad den enkelte grundejers forventning er til vintervedligehold, er der herunder listet tre muligheder. Læs mulighederne igennem (vær opmærksom på de små, men væsentlige forskelle) og send dit svar, dvs. hvilken af de tre muligheder du foretrækker til bestyrelsen på e-mail: grundejerforeningen.meteorvej.naestved@mailme.dk.

 

·       I mailens emnefelt skriver du Vintervedligehold

·       I selve mailen oplyser du dit navn og husnummer, samt hvilken af de tre muligheder, der foretrækkes.

·       Skriv 1 for mulighed 1. Skriv 2 for mulighed 2. Eller 3 for mulighed 3.

 

Alternativt udfyldes og afleveres snipen forneden i nummer 1 b. postkasse.

 

Svarfrist: 12. oktober 2009

 

De tre muligheder er følgende:

·       Mulighed 1: Der sneryddes og saltes ved snefald på veje samt fortov. Øvrig saltning efter regning.

·       Mulighed 2: Der sneryddes og saltes ved snefald på veje. Øvrig saltning på vej efter regning. Fortove ryddes og saltes af grundejeren grænsende til området, i henhold til gældende lovgivning.

·       Mulighed 3: Der sneryddes ved snefald på veje. Al saltning på vej efter regning. Fortove ryddes og saltes af grundejeren grænsende til området, i henhold til gældende lovgivning.

 

Resultatet af rundspørgen vil danne grundlag for indhentning af tilbud og til forhandling med Kometvejens Grundejerforening, dog under forudsætning af at der modtages minimum besvarelse fra 2/3 af foreningens medlemmer. Resultatet offentliggøres via vores hjemmeside på: http://meteorvej.skysite.dk/ .

 

Hvis du ønsker at modtage ”en besked om nyt på hjemmesiden”, så skriv også i ovennævnte svarmail: Ja, jeg/vi vil meget gerne modtage en mail om nyt fra foreningen på mailadressenxxx@xxx.xx

 

 

Mvh

 

 

Bestyrelsen

 


Opdateret 29/01/2014

Besøg  
027478